Hướng dẫn đăng ký chứng thư số đấu thầu qua mạng

Rate this post

Chứng thư số” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng. (Khoản 7, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

“Chứng thư số công cộng” là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp. (Khoản 9, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

• CTS sử dụng phải là CTS công cộng (CTS được cung cấp bởi các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) trên lãnh thổ Việt nam theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;
• CTS sử dụng phải là CTS được cấp cho doanh nghiệp;
• CTS dạng USB Token, hỗ trợ chuẩn giao tiếp PKCS#11 (Public Key Cryptography
Standards) là tiêu chuẩn Chữ kỹ số được quy định trong Thông tư số 6 /2015/TT-BTTTT;
• Phương thức kết nối: Windows Store (Windows CSP);
• Chiều dài khóa: 1024 bits hoặc 2048 bits;
• Mã hoá và giải mã: Có tính năng mã hóa và giải mã thông tin bằng thuật toán RSA;
• Định danh CTS: Theo đúng quy định của Bộ TTTT và chứa định danh đơn vị
• Xác thực CTS: xác thực qua 2 hình thức OCSP và CRL.

Hướng dẫn đăng ký chứng thư số lên hệ thống đấu thầu quốc gia

Bước 1: Truy cập vào trang https://muasamcong.mpi.gov.vn/. Đăng nhập với vai trò Nhà thầu

Đăng nhập nhà thầu

Bước 2: Truy cập vào chức năng Trang cá nhân

Trang cá nhân nhà thầu

Bước 3: Chọn Thông tin tài khoản và chứng thư số

Thông tin tài khoản và chứng thư số

Bước 4: Chọn Đăng ký chứng thư số

Đăng ký chứng thư số

Bước 5: Lựa chọn chứng thư số ghi nhận từ USB Token. Một tài khoản chỉ được đăng ký 1 chứng thư số.

Chứng thư số ghi nhận từ Usb Token

Bước 6: Chọn 1 chứng thư số cần đăng ký > Lưu.
Nút Kiểm tra: Kiểm tra CTS đã đăng ký với CTS trên USB Token kết nối có trùng nhau không
Kiểm tra địa chỉ email hoặc ứng dụng Google Authenticator và nhập mã xác thực > Gửi

mã xác thực

Hệ thống thực hiện đăng ký chứng thư số thành công

Nhưng lưu ý khi đăng ký chứng thư số đấu thầu qua mạng

Một tài khoản chỉ được đăng ký 1 chứng thư số. Trường hợp đơn vị đã đăng ký chứng thư số trước đó và muốn cập nhật chứng thư số, vui lòng chọn lại chứng thư số mới được ghi nhận từ USB Token đã kết nối với máy tính.

Trường hợp người sử dụng có gói thầu chưa mở thầu nhưng cần thay đổi chứng thư số thì những gói thầu chưa mở thầu không thể mở được bằng chứng thư số mới. Vì vậy, NSD phải đảm bảo tất cả các gói thầu được mở thầu thành công trước khi thay đổi chứng thư số.

Doanh nghiệp chưa có chứng thư số cần đăng ký vui lòng tới số Hotline: 0906.282.276

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *