5/5 - (559 bình chọn)

Bảng giá chữ ký số mới nhất 2023

Bảng giá chữ ký số dành cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân đăng ký mới và gia hạn chữ ký số

Bảng giá mới nhất được công ty niêm yết dưới đây đã bao gồm thuế VAT

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ

Giá gia hạn chữ ký số Vina

THỜI GIAN SỬ DỤNG 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Giá gốc 1,328,000 2,243,000 2,608,000
Giá thanh toán 950,000 VNĐ 1,390,000 VNĐ 1,590,000 VNĐ

Giá gia hạn chữ ký số Viettel-CA

THỜI GIAN SỬ DỤNG 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Giá gốc 1,276,000 2,191,000 2,909,000
Giá thanh toán 950,000 VNĐ 1,290,000 VNĐ 1,690,000 VNĐ

Giá gia hạn chữ ký số New-CA

THỜI GIAN SỬ DỤNG 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Giá gốc 1,277,000 2,190,000 2,910,000
Giá thanh toán 990,000 VNĐ 1,390,000 VNĐ 1,690,000 VNĐ

Giá gia hạn chữ ký số FPT

THỜI GIAN SỬ DỤNG 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Giá gốc 1,277,000 2,189,000 2,907,000
Giá thanh toán 950,000 VNĐ 1,390,000 VNĐ 1,690,000 VNĐ

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

Bảng giá đăng ký mới chữ ký số Viettel-CA

Thời gian sử dụng 1 năm (VNĐ) 2 năm (VNĐ) 3 năm (VNĐ)
Giá gốc 1,826,000 2,741,000 3,109,000
Giá thanh toán 1,190,000 1,490,000 1,790,000

Bảng giá đăng ký mới Chữ ký số VINA-CA [SmartSign]

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá gốc 1,828,000 2,744,000 3,108,000
Giá thanh toán 1,190,000 1,490,000 1,790,000

Bảng Giá Chữ Ký Số BKAV-CA

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá gốc 1,825,000 VNĐ 2,744,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ
Giá thanh toán 1,750,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ 2,490,000 VNĐ

Bảng giá chữ ký số NEWTEL-CA

Thời gian sử dụng 1 Năm (VNĐ) 2 Năm (VNĐ) 3 Năm (VNĐ)
Giá gốc 1,827,000 2,740,000 3,110,000
Giá thanh toán 850,000 1,090,000 1,190,000